ZUW ul. E. Orzeszkowej

 

Pobierz wyniki badań wody z ZUW Zgorzelec ul. E. Orzeszkowej 

Data badania 20 sierpnia 2019 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,34
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,5
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 540
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (Twardość ogólna)  mg/l - 147,3
Stężenie wapnia mg/l - 41,8
Stężenie magnezu mg/l - 10,4
Stężenie chlorków     mg/l - 43,5
Stężenie żelaza ogólnego μg/l - 33
Stężenie manganu ogólnego μg/l - <30
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 <0,037
Stężenie azotynów mg/l - <0,023
Stężenie azotanów     mg/l - 5,5
Indekx Mn mg/l - 2
Siarczany mg/l - 27
Fluorki mg/l - 0,82
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka  Wynik badania Niepewność 
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -

 

Wstecz