SUW Jerzmanki

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW Jerzmanki 

Data badania 20 sierpnia 2019 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,29
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,5
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 476
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (Twardość ogólna)  mg/l - 106,9
Stężenie wapnia mg/l - 25,9
Stężenie magnezu mg/l - 10,4
Stężenie chlorków     mg/l - 9,25
Stężenie żelaza ogólnego μg/l - <30
Stężenie manganu ogólnego μg/l - <30
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 <0,037
Stężenie azotynów mg/l - <0,023
Stężenie azotanów     mg/l - 1,5
Indekx Mn mg/l - 0,34
Siarczany mg/l - <10
Fluorki mg/l - 1,22
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka  Wynik badania Niepewność 
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -

 

Wstecz