SUW Jerzmanki

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW Jerzmanki 

Data badania 10 czerwca 2019 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,82
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna 5
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,5
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 559
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 -
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka  Wynik badania Niepewność 
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -

 

Wstecz