SUW ul. Henrykowska

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW ul. Henrykowska  

Data badania 23 lipca 2019 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,24
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,6
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 500
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l   145,6
Stężenie wapnia mg/l   44,6
Stężenie magnezu     mg/l   8,4
Stężenie chlorków     mg/l   12,7
Stężenie żelaza ogólnego     μg/l   <30
Stęzenie manganu ogólnego μg/l   <30
Stężenie jonu amonowego mg/l   <0,037
Stężenie azotynów mg/l   <0,023
Stężenie azotanów mg/l   <0,550
Indeks Mn mg/l   4,12
Siarczany mg/l   58
Fluorki mg/l   0,8
Analiza mikrobioligiczna
Kierunek badania Jednostka  Wynik badania Niepewność 
Liczba bakterii grupy coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -
Liczba bakterii grupy Escherichia coli w 100 ml wody A jtk*/ 100 ml  0  -

 

Wstecz