• ZUW ul. E. Orzeszkowej
  • SUW ul. Henrykowska
  • SUW Jerzmanki
  • SUW Żarska Wieś

 

Pobierz wyniki badań wody z ZUW Zgorzelec ul. E. Orzeszkowej 

Data badania 22 maja 2020 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,41
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,9
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 488
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (Twardość ogólna)  mg/l -  
Stężenie wapnia mg/l -  
Stężenie magnezu mg/l -  
Stężenie chlorków     mg/l -  
Stężenie żelaza ogólnego μg/l -  
Stężenie manganu ogólnego μg/l -  
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50  
Stężenie azotynów mg/l -  
Stężenie azotanów     mg/l -  
Indekx Mn mg/l -  
Siarczany mg/l -  
Fluorki mg/l -  

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW ul. Henrykowska  

Data badania 23 lipca 2019 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,24
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,6
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 500
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l   145,6
Stężenie wapnia mg/l   44,6
Stężenie magnezu     mg/l   8,4
Stężenie chlorków     mg/l   12,7
Stężenie żelaza ogólnego     μg/l   <30
Stęzenie manganu ogólnego μg/l   <30
Stężenie jonu amonowego mg/l   <0,037
Stężenie azotynów mg/l   <0,023
Stężenie azotanów mg/l   <0,550
Indeks Mn mg/l   4,12
Siarczany mg/l   58
Fluorki mg/l   0,8

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW Jerzmanki 

Data badania 22 maja 2020 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 <0,13
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,6
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 478
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (Twardość ogólna)  mg/l - -
Stężenie wapnia mg/l - -
Stężenie magnezu mg/l - -
Stężenie chlorków     mg/l - -
Stężenie żelaza ogólnego μg/l - -
Stężenie manganu ogólnego μg/l - -
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 -
Stężenie azotynów mg/l - -
Stężenie azotanów     mg/l - -
Indekx Mn mg/l - -
Siarczany mg/l - -
Fluorki mg/l - -

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW Żarska Wieś

Data badania 14 stycznia 2020 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,32
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,4
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 -
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l   -
Stężenie wapnia mg/l   -
Stężenie magnezu     mg/l   -
Stężenie chlorków     mg/l   -
Stężenie żelaza ogólnego     μg/l   -
Stęzenie manganu ogólnego μg/l   -
Stężenie jonu amonowego mg/l   -
Stężenie azotynów mg/l   -
Stężenie azotanów mg/l   -
Indeks Mn mg/l   -
Siarczany mg/l   -
Fluorki mg/l   -