• ZUW ul. E. Orzeszkowej
  • SUW ul. Henrykowska
  • SUW Jerzmanki
  • SUW Żarska Wieś

 

Pobierz wyniki badań wody z ZUW Zgorzelec ul. E. Orzeszkowej 

Data badania 24 maja 2021 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,97
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,8
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 406
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (Twardość ogólna)  mg/l 60-500 -
Stężenie wapnia mg/l - -
Stężenie magnezu mg/l 7-125 -
Stężenie chlorków     mg/l 250 -
Stężenie żelaza ogólnego μg/l 200 -
Stężenie manganu ogólnego μg/l 50 -
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 -
Stężenie azotynów mg/l 0,50 -
Stężenie azotanów     mg/l 50 -
Indekx Mn mg/l -  
Siarczany mg/l 250 -
Fluorki mg/l 1,5 -

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW ul. Henrykowska  

Ocena cząstkowa jakości wody pobranej z SUW ul. Henrykowska  

Data badania 12 lipca 2021 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 <0,13
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,3
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 426
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l 60-500 136,1
Stężenie wapnia mg/l - 38,4
Stężenie magnezu     mg/l 7-125 9,7
Stężenie chlorków     mg/l 250 41,5
Stężenie żelaza ogólnego     μg/l 200 <30
Stęzenie manganu ogólnego μg/l 50 <30
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,5 <0,037
Stężenie azotynów mg/l 0,5 <0,023
Stężenie azotanów mg/l 50 10
Indeks Mn mg/l    
Siarczany mg/l 250 25
Utlenialnść z KMnO4 mg/l 5 0,96
Fluorki mg/l 1,5 0,65

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW Jerzmanki 

Data badania 24 maja 2021 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 0,26
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,5
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 482
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu (Twardość ogólna)  mg/l 60-500 -
Stężenie wapnia mg/l - -
Stężenie magnezu mg/l 7-125 -
Stężenie chlorków     mg/l 250 -
Stężenie żelaza ogólnego μg/l 200 -
Stężenie manganu ogólnego μg/l 50 -
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,50 -
Stężenie azotynów mg/l 0,50 -
Stężenie azotanów     mg/l 50 -
Indekx Mn mg/l - -
Siarczany mg/l 250 -
Fluorki mg/l 1,5 -

 

Pobierz wyniki badań wody z SUW Żarska Wieś

Ocena cząstkowa jakości wody pobranej w SUW Żarska Wieś

Data badania 12 lipca 2021 r.
Kierunek badania Jednostka Norma  Wynik badania
Mętność NTU  1 <0,13
Barwa  mg/l Pt  Akceptowalna <5 
Zapach  -  Akceptowalny z1R 
Odczyn pH (temp. 25o C)  6,5-9,5 7,1
Przewodność właściwa  (temp. 25o C) μS/cm   2500 462
Stężenie sumaryczne wapnia i magnezu mg/l 60-500 139,1
Stężenie wapnia mg/l - 38,4
Stężenie magnezu     mg/l 7-125 10,4
Stężenie chlorków     mg/l 250 25,1
Stężenie żelaza ogólnego     μg/l 200 <30
Stęzenie manganu ogólnego μg/l 50 <30
Stężenie jonu amonowego mg/l 0,5 <0,037
Stężenie azotynów mg/l 0,5 <0,023
Stężenie azotanów mg/l 50 31,1
Indeks Mn mg/l   -
Siarczany mg/l 250 82
Utlenialność z KMnO4 mg/l 5 0,32
Fluorki mg/l 1,5 0,67