Taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że dnia 30 maja 2018 roku w Biuletynie Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, zgodnie z przepisami ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz.U. 2017, poz 328 ze zm.), opublikowana została decyzja nr WR.RET.070.122.2018.AR w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Zgorzelec na okres 3 lat.
Taryfa wchodzi w życie od dnia 7 czerwca 2018 roku.

 

 

 

Wysokość ceny za dostarczoną wodę obowiązujące od 07.06.2018r. do 06.06.2019r.:

Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena netto
Cena brutto
Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m 3dostarczonej wody 4,39 4,74 zł/m3

 

Wysokość ceny za odprowadzane ścieki obowiązujące od 07.06.2018r. do 06.06.2019r.:

Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena netto
Cena brutto
Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m 3odebranych ścieków 5,14 5,55 zł/m3

 

 

Wysokość ceny za dostarczoną wodę obowiązujące od 07.06.2019r. do 06.06.2020r.:

Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena netto
Cena brutto
Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m 3dostarczonej wody 4,49 4,85 zł/m3

 

Wysokość ceny za odprowadzane ścieki obowiązujące od 07.06.2019r. do 06.06.2020r.:

Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena netto
Cena brutto
Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m 3odebranych ścieków 5,26 5,68 zł/m3

 

Wstecz