Zamówienie z wolnej ręki nr 24/12/2018/DOK    

Świadczenie kompleksowych usług pocztowych na rzecz Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Spółka z o. o. z siedzibą w Zgorzelcu przy ul. Boh. Getta 1a

Wybrano ofertę firmy: 

Poczta Polska S.A.
Rodziny Hiszpańskich 8 
00-940 Warszawa

 

Wstecz