Zapytanie ofertowe nr 07/03/2018/TT   

Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do zaplecza sportowego w Ręczynie

Wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Melioracji i Inżynierii Środowiska
"EKO-MEL" Sp. z o. o.
ul. Spółdzielcza 10
58-500 Jelenia Góra

   

Wstecz