Zapytanie ofertowe nr 20/10/2017/TT  

Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz  z przyłączami do granic nieruchomości w ulicy Zielnej w Zgorzelcu

Wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjnych
„INSBUD” Sp. z o. o.
ul. Podwale 12A
59-900 Zgorzelec

 

Wstecz