Zapytanie ofertowe nr 14/06/2017/TT  

Budowa sieci wodociągowej w ulicy Konarskiego w Zgorzelcu wraz z przyłączami do granic nieruchomości

Wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Melioracji
i Inżynierii Środowiska
"EKO-MEL" Sp. z o. o.
ul. Spółdzielcza 10
58-500 Jelenia Góra

                 

 

Wstecz