Przetarg nieograniczony nr 24/12/2020/TT

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.:„Uzbrojenie w sieć wod.-kan. Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zgorzelcu w rejonie ul. Słowiańskiej w Zgorzelcu i w ul. Jaśminowej w Łagowie - drugi etap”.

 

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKI ZAMÓWIENIA (SIWZ)
  3. SIWZ - mapa poglądowa
  4. Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Dokumentacja projektowa
Zał. nr 3 - Doświadczenie zawodowe
Zał. nr 4 - Wykaz kadry
Zał. nr 5 - Wykaz sprzętu do wykonania zamówienia
Zał. nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 7 - Projekt Umowy

 

Odpowiedzi na pytania:

  1. Odpowiedzi na pytania z dnia 05.02.21 r.
  2. Odpowiedzi na pytania z dnia 08.02.21 r.

 

Wybrano ofertę firmy: 

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych 
„MELIOBUD” Sp. z o.o.               
 ul. Lubańska 42 
59-730 Nowogrodziec
 

 

Wstecz