Przetarg nieograniczony nr 17/09/2020/TT

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Koźlice po terenie dz. nr 313/24, 314  i 320/30”.

 

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKI ZAMÓWIENIA (SIWZ)
  3. Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Dokumentacja projektowa
Zał. nr 3 - Doświadczenie zawodowe
Zał. nr 4 - Wykaz kadry
Zał. nr 5 - Wykaz sprzętu do wykonania zamówienia
Zał. nr 6 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 7 - Oświadczenie dot. umowy ubezpieczenia
Zał. nr 8 - Projekt Umowy

 

Odpowiedzi na pytania:

  1. Odpowiedzi na pytania z dnia 25.09.2020 r.

 

Wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych 
„MELIOBUD” Sp. z o.o.               
 ul. Lubańska 42 
59-730 Nowogrodziec