Przetarg nieograniczony nr 10/07/2020/TZ

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Sprzedaż i dostarczenie armatury wod. – kan. w związku z realizacją zadania pn.: „Uzbrojenie w sieć wod. - kan. terenu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zgorzelcu w rejonie ul. Słowiańskiej w Zgorzelcu i Jaśminowej w Łagowie”.

 

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Warunki Zamówienia
  3. Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Formularz cenowy (nieaktualny)
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 4 - Oświadczenie dot. umowy ubezpieczenia
Zał. nr 5 - Projekt Umowy

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania z dnia 14.07.2020 r.

  1. Odpowiedzi na pytania z dnia 14.07.2020 r.
  2. Odpowiedzi na pytania z dnia 15.07.2020 r.

 

Wybrano ofertę firmy:

Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego 
WOD BUD Sp. z o. o. Sp. Komandytowa 
43-391 Mazańcowice 57