Przetarg nieograniczony nr 08/06/2020/TEI

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Dostawa  energii elektrycznej dla obiektów PWiK ”NYSA” Sp. z o. o. w Zgorzelcu”.

 

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Warunki Zamówienia
  3. Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu GUD
Zał. nr 4 - wykaz ppe oraz planowane roczne zużycie energii elektrycznej
 

Odpowiedzi na pytania:

  1. Odpowiedzi na pytania z dnia 12.06.2020 r.
  2. Odpowiedzi na pytania z dnia 15.06.2020 r.

 

Wybrano ofertę firmy: 

ELEKTRIX S.A.
ul. Bukietowa 5, lok. U1
02-650 Warszawa
 

 

 

Wstecz