Przetarg nieograniczony nr 07/05/2020/TEI

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w roku 2021, obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów należących do PWiK  „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu”.

 

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Warunki Zamówienia
  3. Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Formularz cenowy (1A,1B,1C)
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 4 - Oświadczenie o posiadaniu GUD
Zał. nr 5 - wykaz ppe oraz planowane roczne zużycie energii elektrycznej
 

Odpowiedzi na pytania:

  1. Odpowiedzi na zapytania i modyfikacja Warunków Zamówienia (WZ)

 

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 

(na podstawie § 20 ust.1 pkt 1 Regulaminu)

 

 

 

Wstecz