Przetarg nieograniczony nr 05/02/2020/TZ

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Sprzedaż i dostarczenie armatury wod. – kan. w związku z realizacją zadania pn.: „Uzbrojenie  w sieć wod. -  kan. terenu Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Zgorzelcu w rejonie ul. Słowiańskiej  w Zgorzelcu i Jaśminowej w Łagowie”.

 

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie o przetargu
 2. Warunki Zamówienia
 3. Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Formularz cenowy
Zał. nr 3 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 4 - Oświadczenie dot. umowy ubezpieczenia
Zał. nr 5 - Projekt Umowy
 

Odpowiedzi na pytania:

 1. Odpowiedzi na pytania nr 1
  SPECYFIKACJA STUDZIENEK KAN.- BETONOWYCH
  RYS 21_BW_S_A3
  RYS 22_BW_S_A3
  RYS 23_BW_S_A3.pdf
  RYS 26_BW_S_A3.pdf
  RYS 27_BW_S_A3.pdf
 2. Odpowiedzi na pytania nr 2
 3. Odpowiedzi na pytania nr 3

POSTĘPOWANIE UNIEWAŻNIONE 

na podstawie § 20 ust.1 pkt 2 Regulaminu

 1.  

 

 

Wstecz