Przetarg nieograniczony nr 15/06/2019/TR

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Modernizacja trzech przepompowni ścieków należących do PWiK „Nysa” Sp. z o. o. w Zgorzelcu”..

 

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Warunki Zamówienia
  3. Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Doświadczenie zawodowe
Zał. nr 3 - Wykaz kadry
Zał. nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 5 - Oświadczenie dot.umowy ubezpieczenia
Zał. nr 6 - Projekt Umowy
 

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedzi na pytania z dnia 4.07.19
Odpowiedzi na pytania z dnia 9.07.19

Wybrano ofertę firmy:

HYDRO-MARKO Sp. z o. o. Sp. k.
ul. Wojska Polskiego 139 
63-200 Jarocin
 

 

 

Wstecz