Przetarg nieograniczony nr 14/06/2019/TEI

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Dostawa  energii elektrycznej dla obiektów PWiK ”NYSA” Sp. z o. o. w Zgorzelcu”.

 

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Warunki Zamówienia
  3. Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu GUD
Zał. nr 4 - Wykaz ppe oraz planowane roczne zużycie energii

Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana treści Warunków Zamówienia- 25.06.2019:

Zmiana terminu składania ofert
Warunki Zamówienia po zmianach 25.06.2019.pdf
Warunki Zamówienia po zmianach 25.06.2019.doc
Odpowiedz 1 z dnia 25.06.2019r

 

Wybrano ofertę firmy: 

ELEKTRIX S.A.
ul. Bukietowa 5, lok. U1
02-650 Warszawa

 

 

Wstecz