Przetarg nieograniczony nr 01/01/2019/TZ

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na realizację zadania pn.: „Sprzedaż i dostawa samochodu specjalistycznego na potrzeby działalności  Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu”.

 

Pliki do pobrania:

  1. Ogłoszenie o przetargu
  2. Warunki Zamówienia
  3. Załączniki:

Zał. nr 1 - Formularz ofertowy
Zał. nr 2 - Opis Przemiotu Zamówienia (OPZ) - po zmianach z dnia 28.02.2019 r.
Zał. nr 3 - Wykaz wykonanych dostaw
Zał. nr 4 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
Zał. nr 5 - Oświadczenie dot. umowy ubezpieczenia
Zał. nr 6 - Projekt Umowy - po zmianach z dnia 28.02.2019 r. 

Załączniki do Projektu Umowy:
zał. nr 4 do Projektu Umowy
zał. nr 5 do Projektu Umowy
zał. nr 6 do Projektu Umowy

Odpowiedzi na pytania:

Odpowiedź na pytania 28.02.2019

 

 Wybrano ofertę: 


CAPPELLOTTO S.P.A.
VIA MALIGNANI 2/N
33074 FONTANAFREDDA (PN)
Włochy

 

 

 

Wstecz