Ogłoszenie o naborze do pracy

Zarząd Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji „Nysa” Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko 

 Maszynista ZUW

Opis stanowiska:

 • prowadzenie procesu uzdatniania wody zgodnie z instrukcją eksploatacji Zakładu Uzdatniania Wody 
 • prowadzanie kontroli pracy pomp i urządzeń służących do produkcji wody
 • utrzymywanie czystości i porządku wewnątrz, jak i na zewnątrz obiektów, z uwzględnieniem terenów zielonych oraz stref bezpośrednich studni ujęciowych
 • przyjmowanie i rozładunek wapna i węglanu sodu w magazynie
 • obsługa komputera

Wymagania:

 • dyspozycyjność, punktualność, odpowiedzialność
 • sumienność i zaangażowanie, precyzja w wykonywaniu powierzonych czynności
 • mile widziana osoba z uprawnieniami energetycznymi E oraz na prowadzenie wózków jezdniowych

Informacja o warunkach pracy:

 • praca w systemie trzyzmianowym 
 • praca w zmiennych warunkach atmosferycznych
 • zatrudnienie w stabilnej firmie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin.
   

 

Zainteresowanych kandydatów prosimy o złożenie w sekretariacie Spółki do dnia 30 września 2019 r.

 • życiorysu (CV)
 • listu motywacyjnego
 • ew. kserokopii dokumentów poświadczających posiadane kwalifikacje.

 

Prosimy o załączenie podpisanej odręcznie klauzuli:
Na podstawie art. 7 ust. 1 RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko Maszynista ZUW. 
Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

 

Zastrzegamy sobie prawo możliwości odpowiedzi tylko na wybrane aplikacje.

 

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY NA POTRZEBY REKRUTACJI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „NYSA” Sp. z o.o. w Zgorzelcu, ul. Bohaterów Getta 1a, 59-900 Zgorzelec, (dalej: „Spółka”) dane kontaktowe: telefon 756456860, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .
2.  W Spółce powołany został Inspektor Ochrony Danych, Pani Agnieszka Patrzałek z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
3.  Spółka przetwarza dane osobowe w celach:
a) rekrutacji na stanowisko Maszynista ZUW.  - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust.1 lit a RODO)
4. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Dane będą przechowywane  do sześciu miesięcy od dnia zakończenia rekrutacji.
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Spółki z prośbą o udzielenie informacji. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
9. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na stanowisko Maszynista ZUW;
10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 

Wstecz