Spis treści

V. Odległości zalecane dla przewodów wod.-kan. od innych sieci, urządzeń i obiektów

Tabela nr 1. Odległości skrajni przewodów wod.-kan. od innych obiektów budowlanych, przewodów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej*

uzbrojenie

Przewód wodociągowy o średnicach

Kanalizacja sanitarna

do

300 mm

300-500 mm

gazociąg

1,5 m

1,5 m

1,5 m

wodociąg do 300 mm

-

1,0 m

1,2 m

wodociąg 300-500 mm

1,0 m

-

1,4 m

przewody kanalizacyjne

1,2 m

1,4 m

-

kabel telekomunikacyjny

0,6 m

0,7 m

0,8 m

kanalizacja kablowa w blokach

1,5 m

1,5 m

2,0 m

kabel elektroenergetyczny

0,7 m

0,8 m

0,8 m

słupy elektro-energetyczne

0,7 m

0,8 m

1,0 m

ciepłownictwo

0,7 m

0,8 m

1,4 m

krawężnik

0,8 m

0,9 m

1,2 m

linia rozgraniczająca lub ogrodzenie

1,5 m

1,5 m

1,5 m

Drzewa istniejące

2,0 m

2,0 m

2,0 m

budynki

1,5 m

3,0 m

4,0 m

(1,5m od rurociągów ciśnieniowych)

*Każdorazowo odległości projektowanych przewodów wod.-kan. od innych obiektów budowlanych wymagają uzgodnienia z PWiK „Nysa” Sp. z o.o. w Zgorzelcu. Odległości te będą ustalane indywidualnie w zależności od topografii terenu, technologii wykonania przewodów itp.