Podwyższenie mętności wody w rejonie ul. Bohaterów Getta

W związku z prowadzonymi w miesiącu wrześniu pracami wpięcia  nowo wybudowanej sieci wodociągowej w ul. Bohaterów Getta do istniejącej sieci  oraz nowo wybudowanych przyłączy do nowej sieci możliwa będzie zmiana barwy wody oraz podwyższenie mętności w rejonie prowadzonych prac.
Za wszelkie utrudnienia spowodowane zmianą barwy wody uprzejmie przepraszamy. Dołożymy wszelkiej staranności aby jak najszybciej zakończyć prowadzone prace.
 

 

Wstecz