Cena wody i ścieków

Ceny obowiązujące na terenie Miasta Zgorzelec

od 03-06-2021 do 02-06-2022

Wysokość ceny za dostarczoną wodę:

Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena netto
Cena brutto
Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m 3dostarczonej wody 5,27 5,69 zł/m3
  Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę 7,00 7,56 zł/m-c

 

Wysokość ceny za odprowadzane ścieki:

Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena netto
Cena brutto
Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m 3odebranych ścieków 6,52 7,04 zł/m3
  Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę 7,00 7,56 zł/m-c

 

Ceny obowiązujące na terenie Gminy Zgorzelec

od 03-06-2021 do 02-06-2022

tj. w Łagowie, Jędrzychowicach, Żarskiej Wsi, Przesieczanach, Gronowie, Sławnikowicach, Jerzmankach, Trójcy, Białogórzu, Gozdaninie, Pokrzywniku, Osieku Łużyckim, Spytkowie, Łomnicy, Koźlicach, Koźminie, Radomierzycach, Kostrzynie oraz w Ręczynie

Wysokość ceny za dostarczoną wodę:

Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena netto
Cena brutto
Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m 3dostarczonej wody 6,95 7,51 zł/m3
  Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę 7,00 7,56 zł/m-c

 

Wysokość ceny za odprowadzane ścieki:

Taryfowa grupa odbiorców
Wyszczególnienie
Cena netto
Cena brutto
Jednostka miary
Gospodarstwa domowe i pozostali odbiorcy Cena za 1 m 3odebranych ścieków 6,52 7,04 zł/m3
  Stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę 7,00 7,56 zł/m-c

 

Wstecz